EN PL

Starannie wybrane obszary działania

Działalność Kancelarii obejmuje:

  • przygotowywanie pism procesowych (pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia, sprzeciwy, zarzuty i inne)
  • prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej, organami samorządów zawodowych
  • pisemne i ustne porady oraz konsultacje
  • przygotowywanie opinii i analiz prawnych
  • sporządzanie umów, kontraktów oraz opiniowanie dostarczonych przez Klienta
  • przygotowywanie i opiniowanie aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych (m.in. uchwały, regulaminy, statuty, dokumentacja wewnętrzna)
  • uczestniczenie w prowadzonych przez Klienta negocjacjach, rokowaniach
  • przygotowywanie artykułów do czasopism branżowych (dla medyków, farmaceutów, aptekarzy)