EN PL

Starannie wybrane obszary działania

Prawo medyczne i działalności leczniczej - Lekarze i inne zawody medyczne

Doradzamy oraz prowadzimy sprawy z zakresu:

 • form wykonywania zawodu lekarza, pielęgniarki
 • rejestracji indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • zgłaszania zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • przygotowywania Regulaminów Organizacyjnych dla praktyk lekarskich i pielęgniarskich
 • bieżącego doradztwa na rzecz gabinetów lekarskich
 • ochrony przed roszczeniami pacjentów w związku z błędami medycznymi
 • ochrony dóbr osobistych lekarzy (dobre imię, godność, wizerunek)
 • ochrony lekarzy przed agresją pacjentów (zniewaga, pomówienia,obrona i ochrona praw lekarza)
 • spraw pracowniczych (problematyka czasu pracy w podmiotach leczniczych)
 • tworzenia i negocjowania umów pracowniczych oraz cywilnoprawnych (kontrakty)
 • reklamy produktów leczniczych kierowanej do „profesjonalistów”
 • odpowiedzialności zawodowej lekarzy, pielęgniarek (zastępstwo przed organami samorządów zawodowych)