EN PL

Starannie wybrane obszary działania

Własność intelektualna - Ochrona danych osobowych

  • opracowywanie wymaganych prawem dokumentów (m.in. polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych)
  • konsultacje w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych