EN PL

Starannie wybrane obszary działania

Prawo medyczne i działalności leczniczej - Pacjenci (odszkodowanie za błąd medyczny)

Doradzamy oraz prowadzimy sprawy z zakresu:

  • odszkodowań z tytułu błędów medycznych (lekarskich)
  • odszkodowań z tytułu zakażeń szpitalnych
  • odszkodowań w związku z nieudzieleniem świadczeń zdrowotnych (pomocy medycznej)
  • odszkodowań z tytułu naruszenia praw pacjenta (np. prawa do informacji o stanie zdrowia, prawa do poszanowania intymności i godności w trakcie badania, prawa dostępu do dokumentacji medycznej, wykonania zabiegu bez wymaganej zgody)
  • odszkodowań w związku ze śmiercią członka najbliższej rodziny na skutek błędu medycznego (lekarskiego)
  • szkód wyrządzonych przez produkty lecznicze lub wyroby medyczne
  • odszkodowań z tytułu zdarzeń medycznych dochodzonych przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

Źle przeprowadzona operacja, postawienie błędnej diagnozy, rozstrój zdrowia w wyniku zabiegu, infekcja, śmierć członka rodziny – tego typu zdarzenia co roku liczone są w setkach tysięcy. Kancelaria Prawna Pyogenes Lex specjalizuje się w pomocy oraz kompleksowym doradztwie na rzecz poszkodowanych pacjentów i ich rodzin. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz gruntownej znajomości skomplikowanego prawa medycznego, skutecznie reprezentujemy Klientów, którym należy się odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej. 

W każdej sprawie dotyczącej błędu lekarskiego/medycznego dokonujemy oceny prawnej oraz oceny medycznej przypadku. Współpracujemy z lekarzami różnych specjalizacji, którzy analizują zdarzenie oraz przedstawioną dokumentację medyczną pod kątem realnych szans na powodzenie, a także pod kątem ewentualnych ryzyk.  

Jeśli staracie się Państwo o godziwe odszkodowanie za błąd medyczny (lekarski), zapraszamy do współpracy.