EN PL

Starannie wybrane obszary działania

Prawo medyczne i działalności leczniczej - Podmioty lecznicze

Doradzamy oraz prowadzimy sprawy z zakresu:

 • funkcjonowania podmiotów leczniczych (prywatne szpitale, centra medyczne, SPZOZ-y)
 • zakładania i rejestracji podmiotów leczniczych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • zgłaszania zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • przygotowywania Statutów oraz Regulaminów Organizacyjnych
 • bieżącej obsługi podmiotów leczniczych (SPZOZ-y, prywatne szpitale/centra medyczne, przychodnie - sprawy korporacyjne, pracownicze)
 • kontraktowania z NFZ
 • refundacji leków
 • procedury udzielania zamówień na świadczenia zdrowotne
 • przekształceń, łączenia oraz likwidacji SPZOZ-ów
 • ochrony przed roszczeniami pacjentów w związku z błędami medycznymi, zakażeniami szpitalnymi oraz naruszeniem praw pacjenta
 • reklamy produktów leczniczych kierowanej do "profesjonalistów"
 • prowadzenia dokumentacji medycznej
 • przygotowania dokumentacji ochrony danych osobowych (stosownie do postanowień RODO)