EN PL

Starannie wybrane obszary działania

Własność intelektualna - Prawa autorskie i pokrewne

Oferta skierowana jest m.in. do autorów tekstów i muzyki, artystów, architektów, fotografów, scenarzystów, reżyserów, producentów, projektantów, wydawców, informatyków.

Zakres usług obejmuje w szczególności:

  • ocenę materiałów z punktu widzenia prawa autorskiego
  • tworzenie i opiniowanie umów, w tym: umów o przeniesienie autorskich praw, umów licencyjnych, umów wydawniczych, umów o stworzenie dzieła (filmu, muzyki, tekstu, książki, programu komputerowego), umów o korzystanie z utworu, umów o realizację koncertów, imprez, umów wdrożeniowych na systemy IT i innych
  • zagadnienia związane z dozwolonym użytkiem osobistym oraz publicznym
  • problematykę ochrony wizerunku
  • prowadzenie sporów dotyczących naruszeń autorskich praw osobistych i majątkowych