EN PL

Starannie wybrane obszary działania

Obsługa prawna przedsiębiorców

Kancelaria Prawna Pyogenes Lex świadczy kompleksową pomoc prawną (stałą, jak również doraźną) na rzecz spółek prawa handlowego, spółek cywilnych oraz indywidualnych przedsiębiorców.

  • doradztwo w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej
  • tworzenie i rejestracja spółek handlowych, stowarzyszeń, fundacji
  • zgłaszanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • bieżąca obsługa działalności podmiotów gospodarczych
  • obsługa organów spółek (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników) i sporządzanie projektów uchwał organów spółek
  • opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i ich organów,
  • obsługa w zakresie łączenia, podziału, przekształcania, likwidacji spółek