EN PL

Starannie wybrane obszary działania

Własność intelektualna - Prawo reklamy i mediów

  • opiniowanie materiałów reklamowych i marketingowych pod kątem ich zgodności z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami uczciwej konkurencji, uczciwymi praktykami rynkowymi, interesami konsumentów (m.in. reklama porównawcza, wprowadzająca w błąd, uciążliwa, product placement, marketing szeptany)
  • opiniowanie kampanii reklamowych i marketingowych usług tzw. sensytywnych (alkohol, wyroby tytoniowe, produkty lecznicze)
  • umowy dotyczące stworzenia i przeprowadzenia reklamy przez agencje reklamowe
  • doradztwo w zakresie warunków przeprowadzania reklamy telewizyjnej, radiowej, w prasie, w Internecie oraz na billboardach