EN PL

Starannie wybrane obszary działania

Prawo umów (kontraktów)

  • analiza, sporządzanie umów w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz pracowniczych
  • wsparcie w negocjacjach z kontrahentami
  • nadzór nad prawidłowością wykonania zawartych umów
  • przygotowywanie ugód, porozumień, wypowiedzeń, aneksów
  • dochodzenie roszczeń w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem umów