EN PL

Starannie wybrane obszary działania

Windykacja należności

Kancelaria zajmuje się dochodzeniem należności od nierzetelnych kontrahentów, najemców, lokatorów (m.in. zaległe faktury, wynagrodzenia, należności czynszowe, opłaty eksploatacyjne)

Etapy windykacji:

1. Postępowanie polubowne (przedsądowe)
Próba ugodowego rozwiązania sporu z dłużnikiem (negocjacje, skierowanie przedsądowego wezwania do zapłaty).

2. Postępowanie sądowe
Skierowanie do sądu pozwu o zapłatę przeciwko dłużnikowi i innych pism procesowych w toku sprawy celem uzyskania prawomocnego tytułu wykonawczego.

3. Postępowanie egzekucyjne
Skierowanie wniosku do komornika w celu wyegzekwowania należności.