EN PL

Starannie wybrane obszary działania

Własność intelektualna - Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

  • analizowanie i opiniowanie czynów pod kątem ich zgodności z zasadami uczciwej konkurencji (m.in. wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie oraz pasożytnicze wykorzystanie cudzej renomy, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, utrudnianie dostępu do rynku poprzez np. dumping, nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej)
  • dochodzenie roszczeń związanych z dokonaniem czynów nieuczciwej konkurencji